Wa Mai Tanah

Lagu “Wa Mai Tanah” oleh Lipooz dan Zlo adalah sebuah karya berbahasa Manggarai yang menyuarakan rasa bangga terhadap tanah kelahiran, namun juga mencerminkan rasa kecewa terhadap ketidakapresiatifan terhadap karya-karya lokal. Liriknya menciptakan narasi tentang identitas, kritik sosial, dan semangat untuk tetap berjuang dalam dunia musik.

Lirik Lagu Wa Mai Tanah

[Intro: Lipooz]
Yeah…
This Flores sound
Underground sh-t
Hardcore rap is in the house

[Verse 1: Lipooz]
Poli lako laku salang ho tedeng len
Te ba ca ngasang, ca ngasang Ruteng Clan
Tapi apa ata haeng daku
Ngengur agu tida kanang musi mai aku
Tae de meu aku ho’o ata wedol
Tae de meu aku poti toe imbi tanda panggol
Tae de meu dere daku pande wedol
Anak koe tapi toe pecing le meu apa ata one nai koe daku
Pina naeng kat le meu terjemah dere daku
Hema kaut one nai kong rasa kat le ru aku
One lagu ho rei taung meu laku
Co tara kodo senget reweng anak ru’s meu?
Ine weu, bo eme senget dere data pe’ang mai jawa
Naka keta nai’s meu lawa, daler keta tawa’s
Wa mai tanah toso laku lime reha

[Hook: Zlo & Lipooz]
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)

[Verse 2: Zlo]
Ho kakor kole lalong raci
Toe ata paci, toe nanang taji
Landing kakor kut kengko nai’s sangge’s meu lawa
Ata toko mata, kut senget reweng dami anak
Ce mai lodok ruteng sampe pe’ang
Cicing Manggarai, senget reweng dami
Lelo rae data hae, porot bolon data do, ho kami cai
Laki pangga rani agu kope harat bali
Te pande mbear’s sangge mbotas
Ata kakas pangga salang
Te ba ca kanang ngasang
Ngasang de Ruteng Clan
Kudut langkas haeng ntala
Uwa haeng wulang neteng tana
Eme toe lite, le ceing kole?
Eme toe ho’o ga, ce pisa kole?
Toe torok bo, ho’o dere kepok dami

[Hook: Zlo & Lipooz]
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)

[Verse 3: Lipooz]
Teko olon laku terima kasih
Latang sangger taung ase kae ata poli campe aku le ngaji
Tara lako terus laku salang ho’o sampe harat nio larik dise amang one caci
Tapi pende dere ho’o latang ata yot sipi-sopok tombo musi mai, niho inewai
Mai ga,tombo dungka ho aku cai
Neka lope-lapet, nuk tae de Mori nana neka ngopet
Nuk ceing ata ba hip-hop one Manggarai
Duku lari cai’n, toe kudut ndai seng de meu aku ho
Tapi kudut bae lata ho dere de ata reba manggarai, wa mai nai
Tapi ise nana toe manga nai, mbucak tombo ngasang data pande beti nai
Toe na one nai, aku tetap lako

[Interlude: Lipooz]
Latang sangger taung ise amang inang ata toe ma mengertin dere ho’o, neka rabo
Hitu muing daku, neka rabo

[Hook: Zlo & Lipooz]
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)
Wa mai tanah toso laku lime reha (lime reha)

Deskripsi

Lirik lagu ini memadukan bahasa Manggarai dengan semangat hip-hop untuk menyampaikan pesan yang kuat. Lipooz dan Zlo mengekspresikan rasa bangga terhadap asal-usul mereka sambil mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. “Wa Mai Tanah” menciptakan ruang untuk identitas budaya dan perjuangan dalam mengejar impian di dunia musik.

“Wa Mai Tanah” adalah lagu yang menciptakan perpaduan unik antara identitas budaya Manggarai dan semangat hip-hop. Liriknya merangkum semangat perjuangan, kebanggaan akan tanah air, dan kritik sosial terhadap kurangnya apresiasi terhadap karya lokal. Sebagai representasi keberanian dan kebanggaan terhadap asal-usul, lagu ini memperkuat eksistensi Lipooz dan Zlo dalam dunia musik.

Credits

Written By
Lipooz, Zlo/10
Produced By
Lipooz/10

You cannot copy content of this page